ความประพฤติกับความก้าวหน้าของเด็กและผู้เยาว์ต่อการเสี่ยงโชค

   การพนันกระทบต่อความประพฤติและการพัฒนาของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะด้าน Brain งานค้นคว้าด้านการแพทย์กำหนดแจ่มแจ้งว่าการพนันเป็นเกมที่สามารถทำลายสติปัญญาของเด็กและเยาวชนได้อย่างถาวร องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ความประพฤติติดการพนันเป็นความแปลกทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า Pathological Gambling หรือ โรคติดพนัน ซึ่งผู้เล่นการพนันจะมีความทุกข์ใจจากการเล่นพนัน แต่ก็หยุดไม่ได้ยังคงต้องเล่นไปเรื่อยๆ
 
   งานค้นคว้าคุ่นคิด Document ทางหลักสูตรการเกี่ยวกับผลพวงระยะยาวจากการพนัน พบข้อมูลที่ Confirm ว่า การพนันไม่ใช่แค่เกมสนุก แต่เป็นเกมที่สามารถทำลายสติปัญญาของเด็กได้อย่างถาวร สถาบันค้นคว้าเกี่ยวกับสุขภาพจิตในอเมริกา (National Institute of Mental Health) โดย Ernts และคณะ ได้ Study Structure สติปัญญาของวัยรุ่นด้วยการถ่ายเอ็กซเรย์สติปัญญาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) พบว่า สติปัญญาของวัยรุ่นยังปรับปรุงไม่สมบูรณ์ชี้ให้เห็นว่า ช่วงวัยรุ่นช่วงต้นเป็นวัยที่ยังขาดการหักห้ามใจ ซึ่งสติปัญญาส่วนหน้าซึ่งสัมพันธ์กับระเบียบการคิดที่ใช้เหตุผล (Prefrontal Cortex) จะปรับปรุงสมบูรณ์ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้าวัยรุ่นช่างคิดหรือติดการพนันจะส่งผลให้สติปัญญาส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ไม่เพิ่มเนื้อสติปัญญา สติปัญญาส่วนหน้าจะไม่ปรับปรุงอย่างถาวรและยังอาจถูกคัดทิ้ง (Pruning) เพราะไม่ได้ใช้งาน มีผลต่อระบบคิดและพฤติกรรมที่จะติดตัวไปชั่วชีวิต คือ จะกลับกลายผู้ใหญ่ที่ไม่อดทนรอการบรรลุเป้าหมาย หวังได้เงินมาอย่างง่ายๆ และรวดเร็ว
 
   การพนันเป็นเกมที่ยั่วยุให้เกิดความรู้สึกได้มาก ไม่ว่าผู้เล่นจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ได้หรือเสีย เพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนจึงเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะติดการพนันได้ง่ายและถอนตัวได้ยาก ต้นเหตุที่วัยรุ่นติดคาสิโนออนไลน์ได้ง่ายมีดังนี้
 
1. สื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ มีโฆษณามากมายบนโลกอินเตอร์เน็ตเพียงแค่คลิกก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างไม่ยุ่งยาก
2. มิตร มิตรเป็นคนกล่าวให้เล่น และวัยรุ่นมีความคิดลองเล่นดูดีกว่า
3. ร้อนเงิน หรือ มีความต้องการวัตถุตามสมัยชื่นชอบสูง
4. อุปสรรคครอบครัวเกิดจากการที่อยากประชดบิดามารดา หนีออกนอกบ้านและหาเงินใช้เอง บางคนหาทางออกด้วยการไปเล่นการพนันทำให้เป็นหนี้เป็นสิน
 
   นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนยังเข้าถึงแหล่งการพนันได้ง่าย จากการจัดวงโฟกัสกรุ๊ปเยาวชนที่มี Experience ด้านพนัน ( April 2554) มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันมีสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการพนัน เช่น มีโต๊ะสนุกอยู่ใกล้บ้าน กับในร้านสนุกเกอร์ก็มักจะมีการพนันอยู่ด้วยเสมอ ในร้านสะดวกซื้อซึ่งตั้งอยู่ทุกหัวระแหงมักมีวารสาร Football ที่บอกอัตราแต้มต่อสำหรับเล่นพนัน Football ตาม University มีโต๊ะบอลตั้งอยู่รอบๆ มีเด็กเดินโพยบอลไปชวนเล่นเดิมพันบอลถึงใน University สิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่รับรู้ แต่ก็ปล่อยให้เกิดขึ้นต่อไป