งานค้นคว้าเกี่ยวข้องกับการพนันในเด็ก

และมีการพัฒนาที่สำคัญชนิดหนึ่งที่เรียกว่า พรุนนิ่ง ในช่วงวัยเด็กเซลล์สมองจะมีเยอะจนล้น ช่วง 9-15 ปีสมองจะเริ่มละลายประสาทส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพื่อที่จะให้สมองส่วนที่ใช้เป็นประจำทำงานได้ดีขึ้น

ด้านที่ 1 ปริมาณเซลล์สมองของผู้เยาว์อายุ 15 ขึ้นไปจะมีต่ำกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากกระบวนการพรุนนิ่ง จึงอยากให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้บ่อย ซึ่งเป็นส่วนสมองที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสภาพการณ์ภายหน้า กำหนดแผนการการทำงาน การตัดสินใจเลือก ประเมินผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความหมายในการคิดพินิจพิจารณา สร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยเป็นส่วนใหญ่มักจะมีความใจร้อน หุนหันพลันแล่น เมื่ออยู่ในสถานการณ์นี้เรื่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะหลงเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub การเล่นการเดิมพัน การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการทะเลาะวิวาท การผันแปรเหล่านี้จะมีขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ เปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ทำ

ซึ่งการพนันไม่ได้ถูกองค์การอนามัยโลกนับอยู่ในกลุ่มการเสพติด ในประเภทนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบฉกฉวย ชอบจุดไฟไหม้สิ่งต่างๆ และติดการเดิมพัน ในวงการจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดปกติในด้านการอดใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถหยุดเล่น Gclub Online ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วทุกข์ใจแต่ก็ยังจะทำ และเป็นเนื้อหาทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วๆ ไป เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการเยียวยาที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นหัวข้อที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

หัวข้อที่ 3 คือประเด็นทางพันธุกรรม แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางกรรมพันธุ์ การติดการพนันก็เหมือนการติดเหล้า การมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นแบบเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ ในบางเวลาคนไข้ไม่ได้อยากติดเหล้า ไม่ได้อยากมีนิสัยเกเร และไม่ได้อยากเล่นการเดิมพันแล้วติดแล้วเลิกไม่ได้ แต่มันเป็นพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากต้นตระกูล ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม การค้นคว้าด้านกรรมพันธุ์ช่วงหลังๆ จะพบว่าการเปลี่ยนของภาวะแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อดีเอ็นเอในคนได้ นั่นหมายความว่าในทุกวันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดโอกาส ทุกอย่างสมควร มันอาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้มีผลกับตัวเรา แต่จะส่งผลต่อกรรมพันธุ์ของเรา ซึ่งลูกเราจะได้รับไป ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ปู่ย่าตายายเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง บรรพบุรุษเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปเกิดที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่แท้จริง ว่าอย่างการพนัน Gclub จะมีส่วนทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีงานค้นคว้าที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป